مرور برچسب

جف بزوس

پای منبر استاد بزوس!

یکی از علاقه‌مندان جف بزوس دریافت‌های خود را از مطالعه 23 نامه وی را خلاصه کرده است. آن‌ها را تیتروار بخوانید. بزوس درباره ابزار کتابخوان کیندل گفته بود: «ما خودمان را در مسیر هدف بسیار بی‌پروای بهبود کتاب قرار دادیم. بنابراین از تعیین