رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

دوره آموزشی

با تمرکز روی تنظیم‌گری نهادهای مالی / دوره جدید مدرسه پاییزه تنظیم‌گری مالی برگزار می‌شود

دوره مدرسه پاییزه مالی، با محوریت مقدمات تنظیم‌گری در سه حوزه بانکی، بورس و بیمه، در روزهای ۳، ۴، ۱۰ و ۱۱ آبان‌ماه برگزار می‌شود. امروزه نهادهای مالی به یکی از کلیدی‌ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده‌اند. توسعه پرشتاب بخش مالی موجب

مدیران شرکت ارتباطات دوران اعلام کردند: برگزاری دوره‌های آموزشی خاص برای دانشجویان خارجی

مهاجرت افراد توانمند حوزه آی‌تی در سال‌های اخیر، تبدیل به یک بحران بزرگ برای شرکت‌های ایرانی شده است. این موضوع، زمینه نشستی با عنوان بحران منابع انسانی در حوزه آی‌تی، راهکارها و پیشنهادها شد. در این نشست مدیران گروه دوران از ابتکار خود برای