کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

زوم

زوم‌زدگان

تحقیقات نشان می‌دهند تماس‌های تصویری کاری باعث خستگی و فرسودگی می‌شوند و در این میان، زنان آسیب‌پذیرتر هستند