کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

زیست‌بوم رسانه‌‌ای ایران

من از کرگدن‌بودن استعفا دادم / یک آرزوی ساده برای سال ۱۴۰۲

آنها که در مطبوعات دستی دارند، می‌دانند که برخی آدم‌ها برای خود نشانه‌ها و موتیف‌هایی دارند که معمولاً در نوشته‌ها یا رسانه‌های مختلف خود آنها را به ‌کار می‌گیرند. از همین روست که استفاده از این نشانه‌ها و آیکون‌های خاص یا حرف‌زدن درباره آنها همیشه