رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سارا بانکی

در نشست هوشمندسازی صنعت، راه‌کارها و چالش‌ها مطرح شد / پذیرش فناوری‌های نوین در صنایع با مقاومت روبرو است

چندی پیش در دانشگاه شهید بهشتی و در هفدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری، نشست «هوشمندسازی صنعت، راه‌کارها و چالش‌ها»، برگزار شد. در این نشست سارا بانکی، مدیرعامل پمپکو؛ امیر ناظمی، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری؛ فرزین فردیس،