کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سرویس بین شهری تپسی

گزارش یک‌ساله سرویس بین‌شهری تپسی منتشر شد / رشد 10 برابری محصول جوان تپسی

شرکت تپسی برای اولین‌بار گزارش یک‌ساله سرویس بین‌شهری تپسی را منتشر کرده است. این سرویس بیش از یک سال است که فعالیت می‌کند و با توجه به گزارش سالانه تپسی از این سرویس شاهد رشد 10 درصدی این قسمت از خدمات تپسی هستیم. در گزارش یک‌ساله فعالیت سرویس