کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سعید سوزن گر

مروری بر تأثیرات تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران / تحریم، تحدید و تهدید فناوری به بهانه حقوق بشر

از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران، سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با ابزار تحریم همراه شد. آمریکا سال‌هاست که از این ابزار برای اعمال بازدارندگی و محدود کردن حکومت ایران استفاده می‌کند که به نظر اغلب کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی این