کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

عرش‌گستر

یادداشتی از نسیم توکل، رئیس هیئت‌مدیره عرش‌گستر و مدیرعامل قطعه آزمون به بهانه روز فناوری اطلاعات / چرا به جای رشد صنعت شاهد افزایش مهاجرت هستیم؟

روز فناوری اطلاعات بهانه‌ای است برای یادآوری اهمیت این صنعت حیاتی جهان کنونی ما. بدون شک زندگی امروزه انسان پیوند اساسی با این فناوری برقرار کرده و آن را به نقطه‌ای بدون بازگشت برده است. دیگر نمی‌توان انسان را لحظه‌ای بدون داشتن امکان ارتباطات و