کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

عطیه نوری

عطیه نوری، مدیر ارشد روابط عمومی اسنپ به بهانه برگزاری رویداد برند کارفرمایی مطرح کرد / اعتماد و اعتبار را باید ساخت

عطیه نوری، مدیر ارشد روابط عمومی اسنپ از اهمیت روابط عمومی در هر سازمان و شرکتی گفته است. نوری این بخش را به مانند یک پل ارتباطی بین کارمندان و سازمان می‌داند که وجودش برای اجرایی کردن تصمیمات سازمان از اهمیت بسیاری برخوردار است. قسمتی از برند