رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

مایکت

رقابت نفس‌گیر / مقایسه عملکرد مایکت و کافه‌بازار در جذب مخاطب

آرمان میرعبدالحق / «کافه‌بازار» با داشتن جایگاه اول بازار طبق آمار سال ۱۴۰۰، ۶۰ میلیون کاربر و «مایکت» دومین بازیگر این بازار در همان سال ۲۰ میلیون کاربر داشته است. این در حالی است که با نگاه به تعداد کاربران فعال و تعداد نصب این دو اپلیکیشن در