رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

مسکن

خاموشی قیمت پلتفرم‌های آگهی آنلاین، مسکّن مسکن می‌شود؟

میثم سعادت/ در چند سال اخیر، با فرارسیدن تابستان که فصل جابه‌جایی مستأجران است، نگاه‌ها به سمت افزایش سرسام‌آور قیمت فروش و اجاره خانه می‌رود. نتایج یک پژوهش اینترنتی نشان می‌دهد در تهران، نسبت دستمزد به قیمت خانه در بدترین وضعیت بین پایتخت‌های