رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

مهدی روحانی‌نژاد

مهدی روحانی‌نژاد در رویداد ملی هفته ایران دیجیتال مطرح کرد / بخش اینترنت ثابت از نفس افتاده، ولی هنوز امید دارد

معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رویداد ملی هفته ایران‌ دیجیتال بیان کرد که بخش ثابت اینترنت کشور از نفس افتاده است. مهدی روحانی‌نژاد اما به حضور پررنگ بخش ثابت در نمایشگاه رویداد ملی هفته ایران دیجیتال اشاره کرد و گفت: