کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

نسل ملنیال

نسل زد؛ نسل الهام‌بخش / توصیه‌های یک مدیر نسل ملنیال

متن پیش رو، بر اساس گفت‌و‌گو با یک مدیر ملنیال تنظیم شده که به شرط ناشناس‌ماندن برای محافظت از حرفه خود صحبت کرده است. ببینید این مدیران چگونه فکر می‌کنند… «وقتی به گذشته نگاه می‌کنم، متوجه می‌شوم چیزهای زیادی در مورد محل کار وجود دارد که من فقط