مرور برچسب

هادی فرنود

شما به پای خود شلیک می‌کنید! / گفت‌و‌گو با هادی فرنود، بنیان‌گذار کاموا و هم‌بنیان‌گذار رویداد همفکر

صحبت‌های هادی فرنود در مورد مسئله مهم سرمایه اجتماعی در کسب‌وکارهای بزرگ و ریشه‌یابی برخی هجمه‌هایی که این روزها به استارتاپ‌های بزرگ می‌شود