مرور برچسب

وب ۳

کریس دیکسون کیست؟

نظر مسئول واحد وب۳ شرکت اندریسن هوروویتز در مورد این فناوری و البته همه خوبی‌ها و بدی‌هایی که وب۲ و تجربه ۲۰ سال گذشته داشت. این چهره تأثیرگذار دنیای فناوری چطور می‌اندیشید و پیش‌بینی‌هایش درباره آینده چیست....