کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

کروگر

مخالفت با ادغام بزرگ / کارگران می‌گویند ادغام کروگر و آلبرتسونز به ضرر آنهاست

کارگران خواربارفروشی کالیفرنیای جنوبی و حامیان اجتماعی روز پنجشنبه، شش آوریل در یک خواربارفروشی «رالفز» در لیک‌وود تجمعی برگزار کردند تا با ادغام ۲۴.۶ میلیارد دلاری غول‌های سوپرمارکت کروگر و آلبرتسونز مخالفت کنند. این طرح که می‌گویند رقابت را کاهش