کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

کسب‌وکارهای نوآور

گفت‌وگو با بنیان‌گذار لیروفا درباره چالش‌های کسب‌وکارهای نوآور در استان خراسان شمالی / بخش خصوصی به حوزه فناوری اعتماد ندارد

عادل اصغرزاده، بنیان‌گذار لیروفا که در شهر بجنورد فعال است، وضعیت منابع انسانی متخصص در استان خراسان شمالی را با کلمه «فاجعه» توصیف می‌کند و می‌گوید: «این وضعیت مختص حوزه دیجیتال و کسب‌وکارهای نوآور نیست و ما در سایر حوزه‌های کاری نیز با چنین