کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

کسب‌و‌کار آنلاین

در گفت‌وگو با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان بررسی شد / حدومرز مسئولیت پلتفرم‌ها کجاست؟

تکلیف حقوقی پلتفرم‌های ارائه خدمات در مقابل کاربران‌شان، موضوعی است که نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز محل مناقشه است. مقصود از تکلیف حقوقی پلتفرم‌ها در مقابل کاربران، زمانی است که کاربر برای دریافت خدمات از پلتفرم دچار مشکل شده و نیاز