کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

کسب وکارهای حوزه کشاورزی

بررسی شرایط کسب‌وکارهای نوآور حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با حسن موحد، بنیان‌گذار استارتاپ «تازه‌چین» همدان / سرعت‌گیرهای کشاورزی نوآورانه

رضا امیرزاده / از زمانی که انسان دانست می‌تواند از راه کاشت بذر و پرورش گیاهان مسیر دشوار یافتن غذا را برای خود سهل‌تر کند، کشاورزی همیشه یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی بشر بوده است. در سال‌های اخیر و با رشد کسب‌وکارهای نوآور در حوزه‌های مختلف،