مرور برچسب

کودکان

عوارض گریزناپذیر، مزایای غیرقابل انکار

هر چند محققان می‌گویند فناوری‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند باعث انزوای کودکان و نوجوانان شوند، اما در عین حال استفاده از این فناوری‌ها مزایایی دارد که نمی‌توان نادیده‌شان گرفت