مرور برچسب

گردشگری و میراث فرهنگی

ساختن؛ دور از پایتخت

کسب‌وکارهای نوآور در شهرستان‌ها گرفتاری بیشتری با سازمان‌های دولتی دارند. حمیدرضا اشجع بنیان‌گذار «مستر بلیط» از این چالش‌ها و البته مسیر رشد کسب‌‌وکارش گفته است