تغییر بازیگران اصلی کارت اعتباری تراکنش‌دار

آخرین وضعیت کارت‌های بانکی کشور در آبان‌ماه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بر اساس آخرین گزارش اقتصادی شاپرک، در آبان‌ماه ۱۴۰۱، تعداد ۱۳۳.۹۲۲.۶۳۸ کارت‌ بانکی تراکنش‌دار در سوئیچ شاپرک وجود داشته که ۹۵.۴۳ درصد از این تعداد متعلق به کارت برداشت (بیشترین) و ۰.۵۰ درصد آن متعلق به کارت اعتباری (کمترین) بوده است. بر اساس آمارهای موجود، تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در آبان‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه ۱.۵۶ درصد رشد کرده و این رشد مربوط به هر سه دسته کارت است.

در آبان ۱۴۰۱، ۳۲ بانک کارت‌هایی با حداقل یک تراکنش صادر کردند؛ بانک ملی با ۲۱.۵۵ درصد، سپه با ۱۱.۶۱ درصد، ملت با ۱۱.۱۲ درصد و صادرات ایران با ۱۰.۵۴ درصد به‌ترتیب بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه پرداخت را داشتند. این بانک‌ها در مهرماه بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه پرداخت را داشتند، اما به‌ نسبت شهریور ۱۴۰۱، تعداد صدور کارت‌های‌شان کاهش داشته است؛ در شهریور ۱۴۰۱، سهم بانک‌ ملی در این مؤلفه ۲۱.۶۶ درصد، سپه ۱۱.۶۶ درصد، ملت ۱۱.۲۷ درصد و صادرات ایران ۱۰.۵۲ درصد بوده است.

اما در آبان‌ماه بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌دار به بانک‌های ملی، تجارت، پست‌بانک و صادرات ایران و بیشترین کارت برداشت به‌ ترتیب به چهار بانک ملی، سپه، ملت و صادرات ایران تعلق داشته است. در شهریورماه بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌دار برای بانک‌های ملی، صادرات، سپه و تجارت بود. بیشترین کارت‌های هدیه و بن تراکنش‌دار هم برای بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و سپه بوده است. به‌ طور کلی بانک ملی رتبه اول صدور انواع کارت بانکی را دارد.

در حالت کلی سهم اصلی تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در هر سه نوع کارت برداشت، کارت اعتباری و کارت هدیه و بن‌کارت به‌ ترتیب با ۲۱.۴۸ درصد، ۸۰.۶۱ درصد و ۱۵.۹۳ درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.