نماد اعتماد برای شروع کسب‌و‌کار الزامی نیست

رأی کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی به حذف اینماد

طبق نظر کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی که البته باید در هیئت مقررات‌زدایی نیز به تصویب برسد، نماد اعتماد الکترونیکی برای دریافت درگاه پرداخت الزامی نیست و برای شروع کسب‌وکار لزومی به دریافت نماد اعتماد وجود ندارد.

موضوع الزامی بودن نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی از سوم آذرماه در شبکه پرداخت اجرایی شده است و اجرایی شدن آن اعتراض بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی به‌خصوص پرداخت‌یارها را در پی داشت. با این حال وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مجلس تأکید کرده بود که اخذ اینماد به عنوان پیش‌شرط دریافت درگاه پرداخت، باید به تصویب هیئت مقررات‌زدایی برسد.

کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی به عنوان یکی از کمیته‌های کارشناسی هیئت مقررات‌زدایی با چهار رأی به حذف نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار رأی مثبت داد. نمایندگان حاضر از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف از مخالفان اصلی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان پیش‌شرط برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بودند.

این موضوع باید در جلسه هیئت مقررات‌زدایی با ۹ عضو مورد بررسی قرار گیرد و برای تصویب باید حداقل پنج رأی به دست آورد.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای کلیه پذیرندگان در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده بود، در صورت تصویب هیئت مقررات‌زدایی، باید به تصویب هیئت‌ وزیران نیز برسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.