کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

در نشست «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» مطرح شد / در برنامه هفتم بیشتر دغدغه و نگرانی‌های حاکمیت دیده شده است

یکی از کلیدواژه‌های برنامه هفتم توسعه، حوزه اقتصاد دیجیتال است. از همین رو مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، نشستی با عنوان «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» برگزار کرد. در این نشست، رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی بررسی کرد / دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیراً گزارشی با عنوان «حداقل دستمزد منطقه‌ای (۳)؛ دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» منتشر کرده است. این گزارش توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف را به‌عنوان ایده اصلی اجرای