مرور برچسب

کارآفرینی

هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران هم‌زمان با 180 کشور جهان برگزار می‌شود

هفته جهانی کارآفرینی ایران امسال برای هشتمین سال متوالی به همت باشگاه کارآفرینی ایران و مرکز کارآفرینی ایران و به حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از 17 تا 23 آبان 1400 هم‌زمان با بیش از 180 کشور جهان برگزارمی شود. هدف از برگزاری این