مرور برچسب

کارنگ

کارنگ هفتاد و یکم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به هفتاد و یکمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ در 32 صفحه و با عکس جلدی از امیر مسعود اسکویی لر، مدیرعامل ایران رایانه به چاپ رسیده است. اسکویی لر در مورد صادرات نرم‌افزار می‌گوید: معتقــدم

کارنگ شصت‌ونهم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌ونهمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با گزارش‌ها و گفت‌وگوهای متعددی همراه است. اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات به بررسی

کارنگ شصت‌وهشتم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌وهشتمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. فراستخواه می‌گوید: حاکمیت در ایران همواره در فهم تحول

کارنگ شصت‌وچهارم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌وچهارمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از شهرام شکوری، مرد شماره یک طرفه‌نگار، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. شکوری می‌گوید: ما در ایران تمام هزینه‌ها را

کارنگ پنجاه‌وسوم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وسومین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. جمالی‌ که در حوزه رگ‌تک فعال است، طی این سال‌ها با نگاه

کارنگ پنجاه‌و‌دوم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایرانِ، کارنگ به شماره پنجاه‌و‌دوم رسید. در این شماره از کارنگ به موضوع انتخاب شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناپ در کمیسیون تنظیم مقررات پرداخته شده است. کمیسیونی که با وجود اهمیت آن در ساختار قانون‌گذاری حوزه فاوا

کارنگ پنجاه‌ویکم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌ویکمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مجید دهبیدی‌پور، رییس پارک علم‌وفناوری دانشگاه شریف منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. در این گفت‌وگو دهبیدی‌پور درباره

کارنگ پنجاهم منتشر شد

🎂یک سال بعد از شروع اولین شماره از هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران «کارنگ» این مجله هفتگی به شماره ۵۰ رسید. کارنگ که هر هفته یکشنبه‌ها و با تمرکز بر مهم‌ترین مسائل و اخبار و تحولات کسب‌وکارها و استارتاپ‌های نوآور ایران منتشر می‌شود در طی یک

کارنگ چهل‌و‌هشتم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به چهل و هشتمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از آرش بابایی مدیرعامل جدید ارتباط فردا منتشر شده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. در این گفت‌وگو بابایی با اشاره به مستقل بودن

کارنگ چهل‌و‌هفتم منتشر شد

جدیدترین شماره هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ با مطالب متنوعی منتشر شد. در کارنگ چهل‌و‌هفتم گفت‌وگویی با امین آقاجانی انجام شده که از مدیران نئوبانک بانکینو است. او از اضافه شدن سرویس سرمایه‌گذاری به این کسب‌وکار گفته که آن را به