روزبه‌روز بر تنوع کمیسیون‌های نصر افزوده می‌شود

هم‌افزایی با تشکل‌های دیگر

یادداشتی از بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتای نصر تهران\ هیئت‌مدیره و کمیسیون‌ها فعالیت‌های ارزشمندی دارند و طی دوره‌های مختلف کارهای گوناگونی انجام داده‌اند. کارهای زیادی از جمله تدوین تعرفه و شرح خدمات یا برگزاری الکامپ بسیار ارزشمند بوده‌اند. یکی از کارهای کمیسیون افتا برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی امنیت صنف بود که فقط یک دوره برگزار شد.

اما مهم این است که در حال حاضر خانواده صنف ۲۰ هزار عضو دارد و تشکل بزرگی در سراسر کشور محسوب می‌شویم. امروزه بحث فناوری اطلاعات در تمامی صنایع ورود کرده و نظام صنفی فعالیت فراصنعتی دارد. هیچ صنعتی را نمی‌توان نام برد که فناوری اطلاعات در آن نقش نداشته باشد.

۱۰ سال پیش ما فقط یک کمیسیون نرم‌افزار، سخت‌افزار و اینترنت داشتیم؛ اما اکنون به ‌قدری موضوعات متنوع است که هر روز برای ایجاد یک کمیسیون جدید پیشنهادی مطرح می‌شود. در واقع به ‌قدری تعداد کمیسیون‌های ما زیاد است که در حال تبدیل‌شدن به یک رسته مالی هستیم. ما در بخش‌های مختلفی از جمله مالی، سلامت و بهداشت و فروشگاه‌ها فعالیت داریم و این باعث می‌شود کار هیئت‌مدیره هر سال سخت‌تر شود. تنوع تخصص‌ها و چالش‌ها و مسائلی که باید به آنها رسیدگی شود هر روز بیشتر می‌شود. قبلاً تخصص‌های موجود در هیئت‌مدیره توانایی پوشش و رسیدگی به مسائل را داشتند، اما اکنون تعداد تخصص‌ها و سکتورها از تعداد اعضای هیئت‌مدیره بیشتر است.

این تنوع و فراوانی موضوع مهمی است. نظام صنفی با ۲۰ هزار عضو به‌عنوان هسته این سکتورها به فعالیتش ادامه می‌دهد و یکی از اهداف هیئت‌مدیره فعلی دادن دست دوستی با تشکل‌های دیگر و ایجاد هم‌افزایی است. کشور در حال حاضر به هم‌افزایی و هم‌گرایی نیاز دارد و با توجه به افزایش اهمیت فناوری اطلاعات هم‌افزایی و هم‌گرایی ارزش زیادی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.