اعتبار یک‌میلیونی دردی از کاربر دوا نمی‌کند / گفت‌و‌گو با محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام

محمدمهدی مؤمنی می‌گوید کشور در وضعیت استهلاک قرار دارد و برنامه‌هایی چون اینترنت طبقاتی به هدررفت بیشتر و خروج نیروهای متمرکز از کشور می‌انجامد.

شما به پای خود شلیک می‌کنید! / گفت‌و‌گو با هادی فرنود، بنیان‌گذار کاموا و هم‌بنیان‌گذار رویداد همفکر

صحبت‌های هادی فرنود در مورد مسئله مهم سرمایه اجتماعی در کسب‌وکارهای بزرگ و ریشه‌یابی برخی هجمه‌هایی که این روزها به استارتاپ‌های بزرگ می‌شود