مرور برچسب

اتاق بازرگانی

تجارت جهانی به پلتفرم‌های جدید کوچ خواهد کرد/گفت‌و‌گو با فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و…

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره ظرفیت‌های حوزه بلاکچین و رمزارز در تجارت جهانی می‌گوید

اتاق بازرگانی؛ سنگری سنتی در مقابل موج تغییر

موج تغییر اقتصاد نوآوری سریع‌تر از آنچه بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی، به‌ویژه در بخش خدمات، قادر به واکنش باشند، فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران را دستخوش تغییر کرد. کسب‌وکارهایی از بین رفتند و در عوض هزاران کسب‌وکار جدید پا به عرصه گذاشتند.