کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

استارتاپ‌

بزرگ‌ترین اشتباه دولت این است که می‌خواهد دستاورد اکوسیستم نوآوری را مصادره کند

پنل «حمایت‌های دولتی از دیروز تا امروز» در فروم حکمرانی اینوتکس ۲۰۲۴ با تسهیلگری بهناز ملکی، عضو تحریریه کارنگ و با حضور رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق توسعه تکنولوژی برگزار شد. رضا زرنوخی در این پنل با اشاره به اهمیت امیدوار بودن نیروی انسانی در

در حسرت ما شدن…

هند چطور استارتاپ‌های هندی را جایگزین رؤیای آمریکایی کرد؟

ایرانسل در شیراز

با همکاری مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز میتاپ ایرانسل برگزار شد