مرور برچسب

بازاریابی

بیمه تعاون و مستر تیستر: برنده و بازنده بازاریابی به هر قیمتی!

سالن بزرگ همایش‌های هتل اسپیناس‌‌پالاس و تصویر چهره شناخته‌شده صنعت بیمه در کنار اینفلوئنسر حاشیه‌ساز. همین تصویر کافی بود تا صنعت بیمه با همه رکود و رخوتی که مدت‌هاست به آن گرفتار آمده، تیتر یک اخبار اولین آخر هفته اسفند ۱۴۰۰ باشد. «شرکت