بانک‌ها رفتنی‌اند؟

بانک‌ها که فعالانی کلیدی در گردش چرخ صنایع هستند، یکی دو دهه اخیر را با تهدید جدی از طرف جایگزین‌های احتمالی خود مواجه شده‌اند. ورود بازیگران جدید و چابک به صنعت مالی گاهی به آینده‌ای بدون حضور بانک‌ها تعبیر می‌شود. اکونومیست در