کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

ایالات متحده

تغییر اتفاق افتاده است

بخش فزاینده‌ای از نیروی کار آمریکا در حال تشکیل اتحادیه‌ها و پیوستن به آنها هستند و مدیران شرکت‌ها از این موضوع خوشحال نیستند.

هشدار یلن

بدبین‌تر شدن دولت بایدن به روند محبوبیت رمزارزها

رمزارزها می‌مانند

دبیر سابق کمیسیون امنیت معاملات آمریکا می‌گوید توانایی رمزارزها در حذف بسیاری از مشکلات مالی جهان اجتناب‌ناپذیر است