مرور برچسب

بریتانیا

ضرب ان‌اف‌تی دولتی در دستور کار بریتانیا

بر اساس گفته‌های «جان گلن»؛ «ریشی سوناک»، وزیر دارایی بریتانیا در جریان رویداد فناوری فین‌تک از ضرابخانه سلطنتی این کشور درخواست کرده تا تابستان پیش رو به تولید و عرضه دسته‌ای از ان‌اف‌تی‌ها بپردازند. وی همچنین گفت که به‌زودی جزئیات بیشتری