مرور برچسب

والمارت

کسی برای خرده‌فروشان کار نمی‌کند

خرده‌فروشان مشکلات متعددی با نیروی کار خود دارند به‌خصوص آنها که در فروشگاه‌های فیزیکی با مشتریان در ارتباط هستند؛ از یک‌سو به کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیرو نیاز است و از سویی دیگر، کسی علاقه زیادی به پذیرفتن این مسئولیت ندارد