کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

کارنگ ۸۳

هیچ فروشگاهی مناسب همه نیست

قالب‌های فروشگاهی مختلفی در سال ۲۰۲۳ فرصت دارند تا مشتریان با رویکردهای متفاوت را به خود جذب کنند؛ این قالب‌ها چه هستند؟

دورکاران دور از ترفیع؟

کارشناسان معتقدند فرصت‌های پیشرفت شغلی برای کسانی که در دفتر کار حضور ندارند، محدود است و باید رویکرد رهبران در این خصوص تغییر کند.

توی طبقه خودتان بازی کنید!

حالا متوجه شدید که نگرانی‌تان بیجاست؟ مطمئن شدید که قرار نیست کسی شما را به نظام طبقاتی ببرد؟ خیال‌تان راحت شد که اینترنت درست مثل همین امروز، فَت و فراوان، عینهو ریگ بیابان، در آینده هم در اختیارتان خواهد ماند؟

گذشته و امروز کشاورزی روی لبه فناوری

روند دگرگونی فناوری کشاورزی؛ اگرچه خودکارسازی شامل بسیاری از قطعات ابتکاری و بر پایه مهندسی بسیار هوشمندانه است، اما درباره کاری که باید انجام شود انعطاف‌پذیری چندانی ندارد

تسلا ارزان می‌شود

قیمت تسلا تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد و شاید این نشانه خوبی از وضعیت ایلان ماسک نباشد