مرور برچسب

زنان نوآور

زنان نوآور حوزه کسب‌وکار و آنچه در سال ۱۴۰۱ بر آنها رفت / سال زنان و اینترنت

از اولین روز راه‌اندازی کارنگ می‌دانستیم که «زنان و نوآوری» یک مسئله و موضوع مهم است که سال‌هاست در اقتصاد کشور به دلایل مختلف، نادیده گرفته شده است. با همین رویکرد بود که صفحه زنان نوآور در کارنگ متولد شد و بدون وقفه طی ۹۰ شماره منتشر شده

مبارزه با نگاه تبعیض‌‌آمیز جامعه / گفت‌و‌گو با ماهگل صالحی که در صنعت موسیقی کسب‌وکارداری می‌کند

شغل‌هایی هستند که در فضای مردانه‌ جامعه‌ ما به‌صورت بدیهی و بدون هیچ تعجبی حذف شده‌اند و آنچنان خاموش‌اند که گویا هرگز به وجودشان نیازی نبوده‌ است. شغل‌هایی که درآمد نسبتاً خوبی نیز دارند؛ صدای خاموش زنانی که از دیرباز همراه مراسم جشن و