مرور برچسب

کارنگ ۷۸

به‌کارگیری ظرفیت‌های بانکی در اکوسیستم نوآوری / گفت‌وگو با عباس دین‌محمدی، مدیرعامل صندوق پژوهش و…

صندوق‌های پژوهش و فناوری، نهادهایی غیردولتی هستند که در کنار پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی و نهادهای توسعه فناوری در همه استان‌ها در جهت رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وجود آمده‌اند. در واقع

کریس دیکسون کیست؟

نظر مسئول واحد وب۳ شرکت اندریسن هوروویتز در مورد این فناوری و البته همه خوبی‌ها و بدی‌هایی که وب۲ و تجربه ۲۰ سال گذشته داشت. این چهره تأثیرگذار دنیای فناوری چطور می‌اندیشید و پیش‌بینی‌هایش درباره آینده چیست....