مرور برچسب

انتشار کارنگ

کارنگ شصت‌وششم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌وششمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مهرداد فاخر، مدیر عمل تیپاکس، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. فاخر می‌گوید: تیپاکس سال 1339 توسط پدرم تأسیس شد و مبتکر

کارنگ شصت‌وچهارم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌وچهارمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از شهرام شکوری، مرد شماره یک طرفه‌نگار، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. شکوری می‌گوید: ما در ایران تمام هزینه‌ها را

کارنگ شصت‌وسوم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌وسومین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از احمد طاهرخانی، مدیرعامل هومکا، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. طاهرخانی می‌گوید: درباره اندازه بازار سلامت دیجیتال در

کارنگ شصت‌ودوم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ،  به شصت‌ودومین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مجتبی صفری، مدیرعامل بایتیکل، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. بایتیکل از استارتاپ‌های پورتفولیوی دیجی نکست است. صفری

کارنگ شصت‌ویکم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌ویکمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از حسن دوست‌حقی، مدیرعامل شرکت لجستیکی شتابان شمال، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. دوست‌حقی می‌گوید لجستیک محور استراتژیک

کارنگ شصتم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصتمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. جیبیت در حال حاضر پلتفرم خدمات پرداخت و مالی است،

کارنگ پنجاه‌ونهم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به پنجاه‌ونهمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مهدی عبادی، هم بنیان‌گذار و مدیرعامل وندار، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. عبادی می‌گوید از روز اول هدفمــان

کارنگ پنجاه‌وهشتم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وهشتمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از نسیم توکل، رئیس هیئت‌مدیره عرش گستر و مدیرعامل قطعه‌آزمون، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. توکل می‌گوید بیشترین

کارنگ پنجاه‌وهفتم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران این هفته با سه مجله متفاوت و خواندنی منتشرشده است. کارنگ که هر هفته به مهم‌ترین مسائل اقتصاد نوآوری ایران و جهان و گفت‌وگو با چهره‌ها و فعالان کسب‌وکاری این حوزه می‌پردازد این هفته در کنار ضمیمه هفتگی رمزارز

کارنگ پنجاه‌وششم منتشر شد

◼️هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وششمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. ◻️قاضی معتقد است ما هنوز در کار صنفی تجربه لازم را